مقالات


هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

چگونه خطر انتقال عفونت از تجهیزات پزشکی را ارزیابی کنیم؟

طی دهه ی گذشته افزایش بروز و شیوع عفونت های بیمارستانی توجه زیادی برانگیخته است. در امریکا سالانه 7 / 1 میلیون مورد عفونت بیمارستانی 99000 مرگ را به دنبال دارد. سطوح تجهیزات پزشکی همچون کاف فشارسنج، گوشی پزشکی، ماشین همودیالیز و دستگاه های عکسبرداری با عوامل عفونی آلوده شده و انتقال این عوامل را تسریع و تسهیل نموده و موجب بروز و شیوع بیماری می گردند. کلونیزاسیون نقاطی ازجمله ریل محافظ و هدایتگر تخت، میز کنار تخت، سطوح ونتیلاتور، سینک ها، ساکشن ها، تشک ها، تجهیزات بیهوشی، پرده ها، سطل ها و زمین شوی ها، دستگیره های درب ها، گوشی پزشکی وانکوباتورها به آسینتو باکتر تایید شده است. از سوی دیگر انتقال (Vancomycin-resistant Enterococci (VRE مستقیما ازسطوح تجهیزات پزشکی آلوده همچون لیدهای EKG و پروب های ترمومتر به بیماران نیز تایید شده است. و نقش وسایل و تجهیزات پزشکی بیمارستان از جمله برانکارد و ترمومترهای رکتال در انتقال کلستریدیوم دیفیسیل به بیماران نیز اثبات شده است. همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی و شواهد تجربی نشان می دهند که سطوح می توانند درانتقال و انتشار عفونت های بیمارستانی تنفسی و گوارشی موثر باشند. امروزه در تشخیص و درمان اغلب بیماران از تجهیزات پزشکی و وسایل کمک درمانی استفاده می شود با این حال در ایران هیچ دستورالعمل و راهنمای مدونی برای پایش برنامه نظافت و گندزدایی روزانه ی تجهیزات پزشکی بیمارستان ها تدوین نشده است این درحالی است که شواهد تجربی نشان از اهمیت فراوان تجهیزات پزشکی و وسایل کمک درمانی در کنترل عفونت های بیمارستانی دارد امروزه با استفاده از روش های Visual، میکروبی با شاخص های UV fluorescence VRE, MRSA, ACC و ATP bioluminescence ارزیابی می کنند.

نویسنده :قدرت اله کرمی ،دبیر کمیته کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی قم، مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی قم

سال انتشار :1397

 

 

 

 

logo
تهران - ستارخان - بین خیابان ستایش و کوثر سوم - پلاک ۹۴ - طبقه اول - واحد۲

02166576983

02166576982

02166576983

info@boqratmedicals.com