سرمایه گذاری

سرمایه گذاری


دعوت به سرمایه گذاری مطمئن

شرکت طب و تجهیز بقراط به منظور استفاده حداکثر از توان سرمایه گذاران داخلی در امر واردات تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای درمانی و آزمایشگاه ها ، در نظر دارد نسبت به شناسایی متقاضیان واجد شرایط جهت مشارکت دعوت به همکاری نماید .

logo
تهران-ستارخان -خیابان کوثراول -پلاک ۲۰ -واحد ۵

02166129540

02166129810

02166128746

02166123138

info@boqratmedicals.com